VÄLKOMMEN TILL GRUNDVUX.SE

WEBBPLATSEN FÖR DIG SOM ÄR VUXENSTUDERANDE ELLER UNDERVISAR VUXNA

Diverse länkar


Samer.se – allt om samerna och deras land Sápmi

SO-rummet – sidorna med samhällskunskap

https://www.krisinformation.se


Samhällskunskap


SO-rummet – sidorna med religion

Religion.nu


Elevspel.se – spel som handlar om religion


Svt:s Öppet arkiv till religion


Svtplay.se/genre/religion


Utbildningsradions urskola med religionsprogram


Samer.se med sidor om samisk religion


Religionsfroknarna.se – sidor för gy1


Historia

Geografi

Religion

SO-ämnen