VÄLKOMMEN TILL GRUNDVUX.SE

WEBBPLATSEN FÖR DIG SOM ÄR VUXENSTUDERANDE ELLER UNDERVISAR VUXNA


Myndigheten för tillgängliga medier

Här hittar du LättLäst, taltidningar, punktskrift mm.


NVL – Här hittar du konferenser och seminarier.
NCM – Här hittar du nämnaren, IT-strävor,  månadens problem, matteverkstad, seminarier mm.

SPSM – Här får du stöd till elever med funktionsnedsättning.


Utbyten.se – Universitets- och högskolerådets sida  hittar internationella samarbetesprojekt.EPALE – är en mötesplats för dig som vill utbyta erfarenheter och samverka med andra i Europa.

Googles support för den som vill starta ett videomöte med Google Hangout alt Meet

https://support.google.com/a/users/answer/9300131

Kunskapsmatrisen är gratis för resten av vårterminen

"Givet den rådande situationen så har vi öppnat Kunskapsmatrisen gratis för alla skolor resten av vårterminen. Skolor som tidigare endast haft matematikdelen får nu även tillgång till allt innehåll i alla andra ämnen. Alla skolor får även tillgång till Geogebra, Desmos, räknare, programmerings-verktyg mm vid genomförande av digitala prov."

Flera läromedelsförlag ger nu fri tillgång till sina digitala läromedel under vt 2020

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Lärarsida