VÄLKOMMEN TILL GRUNDVUX.SE

WEBBPLATSEN FÖR DIG SOM ÄR VUXENSTUDERANDE ELLER UNDERVISAR VUXNA

Denna webbplats är till för dig som är vuxenstuderande eller vuxenpedagog. Den innehåller material och länkar som ska underlätta för dig att nå dina mål.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och:

• saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.

• har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Källa: www.skolverket.se

22 mars 2020

Grundvux.se har blivit lite åsidosatt ett tag men nu behövs den ju verkligen så en uppfräschning av länkar mm har påbörjats för att underlätta för lärare att undervisa och elever att läsa på distans.

Uppgradering pågår för distansundervisningen